logo_skz

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 realizowany jest projekt "Szkoła Kompetencji Zawodowych" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


   

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22393/12 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVIO/274/12 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku ul. Letnia 1/1 oraz rozwiązania  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku ul. Letnia 1/1, z dniem 31 sierpnia 2014r. zakończy się postępowanie likwidacyjne i tym samym zostanie rozwiązany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku.


   

Informacja dla absolwentów

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku informuje, iż  absolwenci Technikum Zawodowego Nr 2 , którzy przystąpią do poprawkowego egzaminu maturalnego w dniu 26.08.2014r. i uzyskają świadectwo dojrzałości , będą mogli odebrać je w dniu 12 września 2014r. w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, al. Legionów 9.

Absolwenci , którzy będą chcieli przystapić ponownie do egzaminów poprawkowych składają deklaracje do OKE w Łomży.   

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

W tym roku po raz pierwszy uczniowie: Konrad Falkowski, Dawid Kakareko i Justyna Półkośnik reprezentowali Zepół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku  w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Logistycznej. Konkurs organizowany był 12 marca 2013 r. w Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjlanych oraz policealnych z terenu całej Polski, którzy kształcą się w specjalnościach: technik logistyk i technik spedytor.


   

golebieIII Miejski Konkurs Wiedzy o Rodzinie - podsumowanie

26 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w III Miejskim Konkursie Wiedzy o Rodzinie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Do konkursu przystąpiło 43 uczniów z 14 ponadgimnazjalnych białostockich szkół. Gratulujemy uczniom klasy II ATS Dawidowi Kakareko (8 miejsce) i Angelice Czajkowskiej (11miejsce) uzyskania bardzo dobrych wyników w konkursie.


   
hospicjum ?POLA NADZIEI"

W ramach akcji "Pola Nadziei" w dniach
21-22 kwietnia odbędzie się kwesta żonkilowa:
21.04- w sklepach osiedlowych i galeriach handlowych
22.04 - kwesta miejska oraz pod wybranymi kościołami.

Osoby chcące wziąć udział w kweście prosimy o zgłoszenie się do 12 kwietnia do Pani Anna Łysenko lub Pani Anna Rolak.

Natomiast 22 kwietnia (godz. 13:30 w kościele św. Wojciecha) w ramach akcji odbędzie się koncert zespołu Emaus. Zapraszamy!


   

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w dniu 30.08.2013 r. w godz. 9.00-14.00 w ZSP nr 2 przy ul. Letniej 1/1, a od 01.09.2013 odbiór w ZSZ nr 2 w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 1.
   

Egzamin maturalny - przygotowanie do radzenia sobie ze stresem

   
hospicjumFUNDACJA ?POMÓŻ IM" ORGANIZUJE:

? Konkurs FOTOGRAFICZNY
?Nadzieja przychodzi wraz w drugim człowiekiem"

Format wywołanego zdjęcia 15x21. Każdy autor może przekazać max. 2 zdjęcia. Termin składania prac: 29 kwietnia.
? Konkurs BIŻUTERII ŻONKILOWEJ
?Żonkil- symbol nadziei"

Technika dowolna. Każdy autor może przekazać max. 2 prace. Termin składania prac: 29 kwietnia.

Więcej informacji udzielają opiekunowie wolontariatu:    Anna Łysenko, Anna Rolak


   

Wystartowała kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka REAGUJ. MASZ PRAWO. Jej głównym celem jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

   
Wszystkie prawa zastrzezone © 2014 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Białymstoku